'Een Jenaplanschool waar je leert samenleven!'

Kinderen kunnen spelen, werken, praten en vieren in een gevarieerd groepsleven parallel aan de maatschappij.
Zo komt de vorming van het kind tot het grootste rendement!
Welkom op onze website!

De Roncallischool

De Roncallischool streeft de Jenaplangedachte van Peter Petersen, ‘Opvoeding en onderwijs gaan hand in hand’, zoveel mogelijk na. Gesprek, spel, werk en viering zijn de basisvormen van waaruit gewerkt wordt aan de totale persoonlijke vorming van het kind op zijn of haar eigen niveau. Het kind staat altijd centraal. Onze focus gaat verder dan alleen rekenen en taal. Wij zien wereldoriëntatie als hart van het onderwijs. Bij ons gaat het uiteindelijk om de balans tussen Prestatie en Plezier!

Kinderen leren met en van elkaar en er is er volop ruimte voor talenten. Alle kinderen hebben talenten en die moeten ze zelf leren ontdekken en ontwikkelen. Leren leven is méér dan alleen kennis vergaren. Je eigen mogelijkheden en talenten ontdekken en gebruiken voor jezelf en een ander. Leren omgaan met elkaar, rekening houden met anderen, verantwoordelijkheidsgevoel krijgen voor je omgeving en zelfstandig je eigen besluiten durven nemen.

Kalender

WILT U UW KIND BIJ ONS AANMELDEN?

Voor de inschrijving willen we altijd een gesprek met u hebben over onze school en over uw kind.
U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met de directeur van de school.

- BEREIKBAARHEID -

+31 (0)26 36 18 882

info.roncalli@deltascholengroep.nl