- ALGEMENE INFO -

'EEN THUISHAVEN VOOR ALLE KINDEREN!'

Onze school

De Roncallischool startte in 1966 en een paar jaar later werden wij een Jenaplanschool. Er werd gewerkt volgens de principes van Peter Petersen. In 2014 mochten wij de landelijke Peter Petersenprijs in ontvangst nemen die wij wonnen voor ons wereldoriëntatieonderwijs. De Roncallischool is één van de 26 basisscholen van Delta, Stichting voor Katholiek en Protestants Christelijk Primair Onderwijs. Wij als katholieke school danken onze naam aan paus Johannes XXIII, zijn familienaam was Roncalli.

De wereld ontdekken

Wij vinden het als Roncallischool ontzettend belangrijk dat kinderen de wereld leren ontdekken en ervaren. Dit doen wij op onze school door de echte wereld in te gaan en de wereld in de school te halen. We gaan bijvoorbeeld naar musea zoals het Nationale openluchtmuseum, wij zijn betrokken bij het Arnhemse Groene Doeners Festival en Monumentenzorg, met het adopteren van een monument en herdenken op 4 mei. 

Samen, Betekenisvol, Talentontwikkeling en Toekomstgericht

 • Samen
  We leren kinderen samen te praten, ervaringen delen, samen te werken, te leren en samen het leven te vieren. We zijn samen verantwoordelijk. Dit geeft een gevoel van saamhorigheid. Samen met kinderen, team en ouders vormen wij een gemeenschap.  
 • Betekenisvol
  We zorgen voor een rijke leeromgeving met betekenisvolle, zinvolle en uitdagende activiteiten en doelen, waarbij de kinderen actief en betrokken met en van elkaar leren.  
 • Talentontwikkeling
  We leren kinderen hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en te gebruiken voor zichzelf en de ander 
 • Toekomstgericht
  We leren onze kinderen hoe ze een plek kunnen vinden in een steeds veranderende wereld en maatschappij 

Missie

De Roncalli is een school zijn waar kinderen en ouders zich allen welkom voelen. Dit betekent: 

 • het totale kind staat centraal;
 • kinderen worden uitgedaagd om te groeien;;
 • kinderen worden serieus genomen;
 • er wordt samengewerkt met ouders;
 • wij leren leven in relaties;
 • wij leren leven met verschillen;
 • de school als leef- en werkgemeenschap;
 • wereldoriëntatie als centraal vormingsgebied;
 • flexibele organisatievormen;
 • betekenisvol leren in een rijke leeromgeving binnen en buiten de school;
 • studenten werken mee als collega’s in ons team.

Visie

Op de Roncallischool willen we het kind als team begeleiden bij de totale ontwikkeling. De kwaliteit van ons onderwijs is belangrijk, zowel op cognitief, sociaal-emotioneel als cultureel vlak. Wij stimuleren de onderzoekende houding bij kinderen en stimuleren kinderen om te ontdekken wat hun eigen sterke kanten/talenten zijn. Kinderen evalueren en reflecteren op hun eigen werk, gedrag en rol in de groep.

Levensbeschouwelijke identiteit

Onze school staat open voor alle leerlingen, met aandacht voor ieders eigenheid en inbreng. Openheid, vergevingsgezindheid en respect voor de medemens staan centraal. Een open, actieve en respectvolle benadering van verschillen tussen mensen met aandacht voor hun verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.

Uitgangspunten Jenaplanonderwijs

Het basisprincipe van Jenaplanonderwijs zegt: ‘Ieder mens is uniek’. Tegelijkertijd leeft elk individu samen met andere unieke mensen en staat hij middenin de maatschappij. Als opvoeder dienen we ieder kind op zijn/haar persoonlijke mogelijkheden aan te spreken en hem/haar te leren verantwoordelijk te zijn voor andere mensen en voor de wereld. Hiervoor maken we gebruiken van de Jenaplanessenties.

Veiligheid

Bij ons is de school een plek waar kinderen veilig kunnen leren en spelen en waar door alle betrokkenen ook een grote sociale veiligheid wordt ervaren. Het uitgangspunt is: niemand doet iets wat een ander hindert. Wanneer dit wel gebeurt dient hierover gepraat te worden. We leren kinderen om met elkaar in gesprek te gaan over problemen en samen oplossingen te verzinnen.

>> Meer weten?

Download of bekijk onze schoolgids.